PowerMatcher

 

Meer stroom van wind en zon is prima voor de CO2-reductie. Maar windturbines en zonnecellen leveren alleen als het waait of als de zon schijnt en vaak niet als de vraag het grootst is. Onze wasmachines draaien daarentegen elke maandag, bij elke weersgesteldheid ... dus: hoe stem je vraag en aanbod op elkaar af? TNO ontwikkelde daarvoor de PowerMatcher.

 

Het afstemmen van het aanbod op de stroomvraag is zo oud als het openbare elektriciteitsnet zelf. In sommige huizen bevat de meterkast een elektriciteitsmeter, die een tarief heeft of een aparte teller voor dag- en nachtstroom. Via de nachtstroommeter kunnen klanten alleen stroom krijgen in de daluren van centrales, maar dan wel tegen een gunstig tarief. Op deze manier proberen de stroomproducenten de elektriciteitsvraag te sturen, want het liefst leveren ze dag en nacht evenveel stroom. Het is een dappere poging, maar de producenten blijven – meer dan ze lief is – afhankelijk van het wispelturige gedrag van de stroomgebruikers.

 

Inmiddels zijn we vele tientallen jaren verder en heeft de digitale techniek zijn intrede gedaan. Onderzoekers hebben op basis van die techniek de PowerMatcher ontwikkeld, op basis van resultaten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. De PowerMatcher kan bij de elektriciteitsproductie een sleutelrol spelen in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, van zowel kleinschalige installaties (HR/e ketels en warmtepompen) als grootschalige netwerken (reageren op windstilte boven Noordwest Europa of het opvangen van fluctuaties). Dit past goed bij de huidige trend van kleinschalige elektriciteitsproductie: individuele zonnecellen op het dak van een woning, windturbine bij boerderij, maar ook de opvolger van HR-ketel, de HR/E ketel, die naast warmte ook elektriciteit levert) en warmtepompen. Het principe is dat in een landelijk stroomnetwerk knooppunten komen en dat elk knooppunt een PowerMatcher bevat. Die neemt voortdurend besluiten om vraag en aanbod zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen op basis van informatie die aanbieders en vragers leveren. De werkwijze is min of meer te vergelijken met de verkeersafhandeling op een kruispunt met stoplichten, waarbij detectielussen in het wegdek voortdurend het aanbod registreren. Met hun informatie kan de besturingskast de rijstrook met de meeste auto’s tijdelijk bijvoorbeeld 10 seconden langer ‘groen’ geven ten koste van de andere, rustiger rijstroken. Juist verwarming in goed geïsoleerde huizen is niet zo kritisch wat betreft het tijdstip van bedrijf als verlichting. Door kleine verschuivingen in het bedrijf ervan kan het elektriciteitssysteem al goed geholpen worden.

 

De kracht van de PowerMatcher is dat hij geschikt is voor elk niveau in elke elektrische infrastructuur; hij kan werken op heel lokaal niveau om op een winderige winteravond de stroom van windturbines te gebruiken om warmtepompen van woningen te laten werken. Maar hij kan ook in een landelijk netwerk met grote centrales en internationale aanbiedingen met goedkope stroom nuttig werk verrichten. Want in beide situaties moeten vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

 

PowerMatching City
Fase 1
Fase 2
Resultaten fase 2
Eindsymposium
Nieuws
Concepten
Zonnepanelen
PowerMatcher
Elektrisch Vervoer
Warmtepomp
microWKK
SG demonstratie springplank
Slimme scooters - NXP
Nedap PowerRouter
Home Contact
English English Nederlands Nederlands
Sustainia 100