Slim opladen van electrische scooters  - NXP

 

In dit springplankprojectkomen een tweetal elementen bijeen, namelijk de embedded integratie van de PowerMatcher agent in elektrisch scooters (mede als proxy voor auto's) en de in-tegratie van het laadproces met openbare laadpalen. De communicatie tussen scooters via base-stations (mogelijk in de laadpalen) naar het backend is geauthenticeerd en beveiligd ter voorbereiding op verrekeningsprocessen.


Om tot een brede uitrol van een smart grid te komen zullen de kosten voor slimme apparaten omlaag moeten. Door het verwerken van alle benodigde intelligentie in één embedded system, geïntegreerd in de eindtoepassing kunnen kosten bespaard worden. Binnen het project zal een dergelijke prototypeoplossing van NXP doorontwikkeld en geïntegreerd worden voor een tweetal elektrische scooters, waarbij gebruik gemaakt wordt van een bestaande agent voor het slim laden van EV.


Vragen waarop dit project een antwoord geeft zijn:
• Hoe kan de EV agent geïmplementeerd worden in een embedded systeem voor de elektrische scooter?

• Wat is een wenselijke communicatie infrastructuur om zowel de smart-grid berichten, de toekomstige verrekening van de geleverde energie, de vervoerswens en comfortinstellingen van de gebruiker, als de state of charge van de accu mogelijk te maken?
• Hoe kunnen de administratieve processen in zowel de publieke ruimte als op een privé aansluiting zodanig worden ingericht in PowerMatching City dat veilige, geauthentiseerde en privacy respecterende transacties plaats kunnen vinden?

PowerMatching City
Fase 1
Fase 2
Resultaten fase 2
Eindsymposium
Nieuws
Concepten
Zonnepanelen
PowerMatcher
Elektrisch Vervoer
Warmtepomp
microWKK
SG demonstratie springplank
Slimme scooters - NXP
Nedap PowerRouter
Home Contact
English English Nederlands Nederlands
Sustainia 100