PowerMatching City

 

Hoe ziet onze energie-infrastructuur er in de nabije toekomst uit? Op welke wijzen kunnen we centrale en duurzame energiesystemen aan elkaar koppelen? En hoe groot is de invloed die bewoners op dit alles krijgen? Die vragen staan centraal in PowerMatching City.

 

PowerMatching City is dé Europese proeftuin om vraag en aanbod van stroom en warmte op een intelligente wijze aan elkaar te koppelen. Met als doel volledig van de karakteristieken van zowel centrale als decentrale energiebronnen te profiteren. Het demonstratieproject bestaat al sinds 2009 in Hoogkerk, een wijk in de stad Groningen. Aan de eerste fase namen 25 huishoudens deel. Vanaf eind 2011 is de tweede fase van PowerMatching City aangebroken. Tegenwoordig doen 42 huishoudens aan het programma mee, meer geclusterd in de wijk.

 

Voorbeelden spreken boekdelen: willen de huishoudens hun was draaien als het veel waait en windstroom door overvloedig aanbod goedkoper dan normaal is?Het systeem zorgt er automatisch voor dat het optimale moment gekozen wordt, zodat de was tegen zo gering mogleijke kosten wordt gedaan.  Zijn de energieprijzen 's avonds hoog wanneer de zon is ondergegaan en de elektriciteitsvraag op zijn piek is doordat iedereen net thuis is, aan het koken is of achter de televisie zit? De elektrische auto’s wachten dan nog even met opladen totdat de prijs weer zakt.

Dergelijke toepassingen zijn de toekomst die in PowerMatching City in praktijk wordt verkend. Daarvoor staan in de huishoudens uiteenlopende energiebronnen ten dienste, zowel duurzaam als super-efficiënt. Naast zonnepanelen, warmtepompen, een thuiscentrale en een windpark beschikken ze allemaal over slimme meters en slim witgoed. Vanuit Essent in Den Bosch zijn de slim oplaadbare elektrische auto’s gekoppeld aan het systeem.

 

Met het experiment zal worden aangetoond dat zo’n integrale aanpak aantoonbare maatschappelijke voordelen biedt. Denk maar eens aan innovatieve bedrijfsmodellen, goedkopere minder zware netwerken, zichtbaar meer besparen of aan betere toegang van duurzame energiebronnen (die immers met wisselend stroomaanbod te maken hebben). Het project is zelfs zó succesvol dat het in 2012 door de VN is opgenomen in de ‘Sustainia100’, een wereldwijde lijst met de honderd beste voorbeeldprojecten op het gebied van energie, water en voedsel, die model staan voor een duurzame toekomst.

 

Dankzij de verworvenheden van PowerMatching City kunnen we naar een meer duurzame energie-infrastructuur toegroeien zonder veel aan de woning te hoeven veranderen. Gaandeweg plukken we ook de vruchten door meer werkgelegenheid en innovatiekracht, minder milieubelasting en aantoonbaar hoger comfort.

 

PowerMatching City
Fase 1
Fase 2
Resultaten fase 2
Eindsymposium
Nieuws
Concepten
Zonnepanelen
PowerMatcher
Elektrisch Vervoer
Warmtepomp
microWKK
SG demonstratie springplank
Slimme scooters - NXP
Nedap PowerRouter
Home Contact
English English Nederlands Nederlands
Sustainia 100