Doelstellingen Fase 1

 

Duurzame energiebronnen, wie wil dat nou niet? Maar de wind waait niet altijd en ook de zon schijnt wisselend. Bovendien blijven we afhankelijk van fossiele energiebronnen voor de beschikbaarheid van betrouwbare en betaalbare energie. Wie optimaal van alle bronnen wil profiteren, heeft dus een energiesysteem voor vrije uitwisseling van energiestromen nodig.

Natuurlijk moet een dergelijk slim net tevens comfort bieden en tegen markttarieven op elk moment van de dag kunnen worden aangeboden. Zodat men er uiteindelijk in slaagt een industriereferentie voor slimme netten neer kan zetten.

Die uitdagingen hebben centraal gestaan in de eerste fase van PowerMatching City, het eerste Europese programma dat op integrale wijze onderzocht wat de randvoorwaarden voor een slim energienet in de praktijk zijn. Het draait niet alleen om grote energiebedrijven, netbeheerders en leveranciers. Even belangrijk is de deelname van particulieren. Die zullen de komende jaren namelijk steeds meer energie uit lokale en/of duurzame bronnen gaan halen.

Een van de eerste dingen die men in PowerMatching City deed, was software ontwikkelen. Want alleen daarmee krijg je inzichtelijk hoe de vraag uit het aanbod aan energiebronnen kan worden opgespoord. ECN en later TNO introduceerden daarvoor de ‘PowerMatcher’. Het instrument fungeert als verkeersleider op de digitale snelweg. De bedoeling is om de PowerMatcher bij steeds meer energieknooppunten te gaan toepassen.

Het draait echter om slimme apparaten en duurzame energiebronnen. Die moeten de deelnemende huishoudens, afhankelijk van het stroomtarief en het energieaanbod, aan of uit kunnen zetten. Daarom zijn bijvoorbeeld de wasmachine en de micro WKK – een gasgestookte thuiscentrale die zowel elektriciteit als warmte produceert – met sensoren uitgerust die optimale standen mogelijk maken. De regeling gaat automatisch. De data daarvan wordt voor analyse op een server weggeschreven om uiteindelijk, via een beveiligde website, inzicht aan de bewoners te geven.

De fysieke vraag en aanbod van al die energiestromen gaan nadrukkelijk hand in hand met wisselende stroomprijzen op de markt, wil een slim net ook levenskrachtig worden. Hoewel het programma veel tijd en geld heeft gekost, zijn de geaggregeerde resultaten van PowerMatching City dan ook publiek toegankelijk (open source). Dat geeft deelnemende huishoudens de kans om zich op de nieuwe omgeving in te stellen. En marktpartijen de mogelijkheid om nieuwe apparatuur en verdienmodellen te introduceren.

PowerMatching City
Fase 1
Fase 2
Resultaten fase 2
Eindsymposium
Nieuws
Concepten
Zonnepanelen
PowerMatcher
Elektrisch Vervoer
Warmtepomp
microWKK
SG demonstratie springplank
Slimme scooters - NXP
Nedap PowerRouter
Home Contact
English English Nederlands Nederlands
Sustainia 100